Ta även liten till stor beställningar.
Kontakta oss for ni mer info
(FRÅGA OM ALLERGI)

Pijsuh Chowdhary
Bondegatan   58
115 33 Stockholm


Tel&Fax: 08-640 5281
Mobile:070-7780467